Select Page

Ταυτότητα

Steno_bredanensis_3• Ο «ΑΡΙΩΝ» – «Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών», είναι μία Ελληνική αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2002, με έδρα στη Θεσσαλονίκη (Αρ. καταστατικού : 1945/13 Ιουν.02, Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης).
• Ανώτατο όργανο διοίκησης του Αρίων, είναι η Γενική Συνέλευση η οποία εκλέγει το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της οργάνωσης.
• Ο ΑΡΙΩΝ είναι μέλος της διαχειριστικής αρχής CITES του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής από το 2004.
• Οι οικονομικοί πόροι του ΑΡΙΩΝ προέρχονται από τους υποστηρικτές, τα μέλη, τις δωρεές καθώς και επιλεγμένες συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ελλάδα , την Ευρώπη και Διεθνής οργανισμούς.
• Τα ιδρυτικά μέλη και οι συνεργάτες του ΑΡΙΩΝ διαθέτουν πάνω από 25 έτη εμπειρίας και ενεργούς δράσης για την προστασία της άγριας ζωής, των θαλάσσιων θηλαστικών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Φιλοσοφία

Spinner Dolphin (Stenella longirostris)Σεβασμός και αγάπη στον άνθρωπο, στη φύση, στα άγρια ζώα και στα κητώδη ειδικότερα είναι η φιλοσοφία του ΑΡΙΩΝ. Διατήρηση και απόδοση της περιβαλλοντολογικής κληρονομιάς στα παιδιά μας είναι το όραμα.

Σε μια προσπάθεια να εμπνεύσει την προστασία των κητωδών και των ελληνικών θαλασσών εν γένει, με την αγωνία να μπορέσει να σταθεί πλάι σε όσα από αυτά βρεθούν να κινδυνεύουν, o ΑΡΙΩΝ χρειάζεται και η δική σου συμμετοχή.

Στόχοι

Το Ερευνητικό Κέντρο «ΑΡΙΩΝ», έχει σκοπό την προστασία και διατήρηση της άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας, σύμφωνα με τις «Διεθνείς Συμβάσεις» και τις Εθνικές Θεσμοθετήσεις και ειδικότερα, την καταγραφή των κητωδών, την διερεύνηση των συνθηκών που επιδρούν στην φυσιολογία και το περιβάλλον τους, την περίθαλψη και διάσωση τυχόν αρρώστων, τραυματισμένων ή ορφανών ζώων, την δειγματοληψία νεκρών κητωδών για την εξακρίβωση των αιτιών θανάτου τους καθώς επίσης την εκπαίδευση των νέων, την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αλλά και των αρμόδιων Φορέων για τη βελτίωση και εφαρμογή των Διεθνών Συμβάσεων και την προστασία των αξιόλογων και ευαίσθητων αυτών πλασμάτων.

Εικόνα17help3Εικόνα7ereyna91-3

Στην προσπάθεια αυτή, ο ΑΡΙΩΝ πλαισιώνεται από κτηνιάτρους, βιολόγους, ωκεανογράφους, περιβαλλοντολόγους, ειδικούς στη συμπεριφορά των κητωδών και άλλων άγριων ζώων, εκπαιδευτικούς, νομικούς, προγραμματιστές, οικονομολόγους, σχεδιαστές, ακτιβιστές, και εθελοντές. Συνεργάζεται με περιβαλλοντικές οργανώσεις, λιμεναρχεία, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών καθώς και με κάθε επιστημονικά εμπλεκόμενο φορέα στη διατήρηση και προστασία της φύσης.

Πρόκειται για μια αφοσιωμένη ομάδα ανθρώπων πολλών ειδικοτήτων που υλοποιούν ολοκληρωμένες δράσεις προστασίας στους εξής τομείς:
• Διάσωση και Περίθαλψη
• Προστασία
• Επιστημονική ‘Έρευνα
• Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση

Αποστολή του ΑΡΙΩΝ είναι να συμβάλει στην παγκόσμια κατανόηση και προστασία της υγείας των θαλάσσιων θηλαστικών (κητώδη) και των ωκεανών με επίκεντρο τη διάσωση και περίθαλψη θαλάσσιων θηλαστικών.

Η συνεισφορά

Στην Εθνική Προσπάθεια για την παρακολούθηση, διάσωση και περίθαλψη της άγριας πανίδας της χώρας:
 • Ο ΑΡΙΩΝ οργάνωσε και έθεσε σε εφαρμογή το «Πανελλήνιο Δίκτυο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών» από το 2002. Παράλληλα συμμετείχε στην ίδρυση και είναι ενεργό μέλος του Εθνικού Δικτύου Εκβρασμών Θαλασσίων Ειδών σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς (ΥΠΕΝ, ΥΝΑ, ΕΛΚΕΘΕ, ΑΠΘ) και οργανώσεις για τον συντονισμό, την υποστήριξη, τη νεκροψία, την συλλογή και φύλαξη δειγμάτων στην Εθνική Τράπεζα δειγμάτων ιστών, καθώς επίσης, τη συμπλήρωση της Εθνικής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Εκβρασμών και Παρατηρήσεων Κητωδών και την υποστήριξη μαζικών εκβρασμών κητωδών σε Μεσογειακό επίπεδο.
 • Το 2011, ο ΑΡΙΩΝ συγκρότησε και στελέχωσε το δίκτυο εθελοντών κτηνιάτρων. Πρόκειται για μια Ομάδα Παρέμβασης / Διάσωσης για την συλλογή στοιχείων, την παροχή πρώτων βοηθειών και την προστασία των κητωδών, σε ολόκληρη την παράλια και νησιωτική Ελλάδα. Το Δίκτυο Εκβρασμών του ΑΡΙΩΝ λειτουργεί σε 24ωρη βάση, με περισσότερους από 110 κτηνιάτρους στην Στερεά, νησιωτική Ελλάδα και Κύπρο. Το δίκτυο εθελοντών κτηνιάτρων, με την απαραίτητη επιστημονική εμπειρία, πλαισιωμένο από τοπικές αρμόδιες υπηρεσίες (λιμεναρχεία), δίνει άμεσα και αποτελεσματικά το παρόν σε κάθε περιστατικό.
 • Από την δημιουργία του, το 2002, ο ΑΡΙΩΝ έχει αντιμετωπίσει περισσότερα από 450 περιστατικά εκβρασμών.
 • Επιπλέον και σε συνεργασία με άλλες ΜΚΟ, το δίκτυο κτηνιάτρων του ΑΡΙΩΝ ανταποκρίνεται με παροχή πρώτων βοηθειών, κτηνιατρικής υποστήριξης, νεκροψίες και δειγματοληψίες σε περιστατικών άλλων θαλάσσιων ειδών όπως είναι η μεσογειακή φώκια, η θαλάσσια χελώνα και τα θαλασσοπούλια.
 • Για τους σκοπούς της περίθαλψης, έχουν παραχωρηθεί από τον Δήμο Παλλήνης-Χαλκιδικής (Αρ. Αποφ.: 278/2001 του Δημοτικού Συμβουλίου), δύο χερσαίες δημοτικές εκτάσεις στην περιοχή «Κάνιστρο», στο Δημοτικό Διαμέρισμα Παλιουρίου, έκτασης 3175,441 m2 και 1126,170 m2, και από τη Νομαρχία Χαλκιδικής θαλάσσια έκταση 5000 m2 τον κόλπο του Κανίστρου.Το πρόγραμμα περίθαλψης βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρωτόκολλα.

  Inshore Bottlenose dolphins under a rainy ocean surface.Ο ΑΡΙΩΝ είναι η μόνη οργάνωση στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο που ανταποκρίνεται και εξασφαλίζει την διάσωση, περίθαλψη και επανένταξη των κητωδών .

Στην Εθνική προσπάθεια καταγραφής και προστασίας των ειδών:

Με την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων παρακολούθησης, καταγραφής και μελέτης κητωδών σε όλη τη χώρα, με προγράμματα στο Ιόνιο, το Αιγαίο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τον Σαρωνικό, Κορινθιακό, Κυπαρισσιακό, Αμβρακικό, Παγασητικό, Ευβοϊκό κόλπο, τα νησιωτικά συμπλέγματα της Ελλάδας αλλά και στην Κύπρο.
Βασικοί στόχοι:.

• Παρακολούθηση της κατάστασης και της κατανομής των πληθυσμών
• Διερεύνηση των περιβαλλοντικών και ανθρωπογενών επιπτώσεων στα κητώδη.
• Παροχή ακαδημαϊκής κατάρτισης στους φοιτητές.
• Διερεύνηση με δειγματοληψία των αιτιών θανάτου και, επιπλέον, απομόνωση και έλεγχο των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων.
• Γεωλογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά των διατροφικών πόρων (διακυμάνσεις της συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της σίτισης, αλληλεπιδράσεις με την αλιεία.

Επιστημονικά δεδομένα απαραίτητα για την μελέτη των ειδών συλλέγονται για την εξακρίβωση των αιτιών θανάτου, την παρακολούθηση των πληθυσμών και την τεκμηρίωση των προτάσεων για τα μέτρα προστασίας καθώς και την σωστή αντίδραση σε περιστατικά μαζικών θανάτων.

Στην Εθνική Προσπάθεια για την επιστημονική κατάρτιση και μελέτη των κητωδών και των ενδιαιτημάτων τους:
 • Με εξειδικευμένα σεμινάρια πρώτων βοηθειών, νεκροψιών και συλλογής δειγμάτων στους κτηνιάτρους και βιολόγους μέλη του δικτύου.
 • Με σεμινάρια για την αναγνώριση, διάσωση, περίθαλψη και προστασία των κητωδών με σκοπό την κατάρτιση εθελοντών που πλαισιώνουν τις ομάδες παρακολούθησης και καταγραφής, την Ομάδα Διάσωσης αλλά και όλους όσους ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν για την προστασία των κητωδών.
 • Ομιλίες με θέμα τα κητώδη, την βιολογία, την συμπεριφορά και την προστασία τους αλλά και για τους βιότοπους τους και τις ανθρωπογενείς επιδράσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, σε μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.
 • Εξειδικευμένα σεμινάρια διάσωσης, πρώτων βοηθειών και νεκροψιών σε κητώδη και θαλάσσια είδη σε κτηνιάτρους.
 • Τα τελευταία 3 χρόνια ο ΑΡΙΩΝ σε συνεργασία με την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργάνωσε και συμμετείχε σε 2 ημερίδες πρώτων βοηθειών για την άγρια πανίδα σε συνεργασία και με άλλες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της περίθαλψης της άγριας ζωής. Σε μια προσπάθεια ανταλλαγής τεχνογνωσίας αλλά και προβλημάτων για τον καλύτερο συντονισμό και ανταπόκριση σε περιστατικά μαζικής θνησιμότητας.
 Στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και ενεργής συμμετοχής των πολιτών:
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία, ειδικά σεμινάρια για τους επιστήμονες και το ευρύ κοινό.
 • Εκπαιδεύοντας περίπου 1000 φοιτητές ετησίως και το ευρύ κοινό στη βιολογία, την οικολογία, τη συμπεριφορά, τις απειλές και την προστασία των κητωδών.
 • Οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και επιστημονικών συναντήσεων σχετικά με την διάσωση, περίθαλψη μελέτη και έρευνα των θαλασσίων θηλαστικών.
 • Οργάνωση και συνεργασία σε εκστρατείες ενάντια στις ουσιαστικές αιτίες των απειλών για τους πληθυσμούς στην Ελλάδα και υποστήριξη της επιβολής κατάλληλων μέτρων για την προστασία τους.
 • Προσφέροντας σεμινάρια σχετικά με τις τεχνικές πρώτων βοηθειών και διάσωσης κητωδών για τους εθελοντές, των ομάδων των κτηνιάτρων και των κατοίκων της περιοχής.humpback-whale-436120_960_720

Για μια προσπάθεια που όχι μόνο μας αφορά αλλά αποτελεί χρέος μας. Για τα κητώδη, τα θαλάσσια θηλαστικά, τα θαλάσσια είδη, τις θάλασσες μας. Σας καλούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας.

Επιστημονικοί συνεργάτες

Κομνηνού Αναστασία
natasa dolphin
Κτηνίατρος, PhD, Αναπλ. Καθηγήτρια Χειρουργικής, Ιατρικής Εξωτικών και Άγριων Ζώων, Σχολής Επιστημών Υγείας, Τμήματος Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ. Υπεύθυνη για την οργάνωση και τον συντονισμό της διάσωσης και περίθαλψης κητωδών σε όλη την Ελλάδα, τις νεκροψίες σε κητώδη, την έρευνα και μελέτη των προβλημάτων τους, την οργάνωση της Τράπεζας Ιστολογικού και Γενετικού υλικού κητωδών, την εκπαίδευση των κτηνιάτρων για την Ομάδα Διάσωσης, τη συγγραφή αναφορών και σχετικού πληροφοριακού υλικού. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την υποστήριξη της λειτουργίας εθνικώς συντονισμένου δικτύου παρακολούθησης των εκβρασμών ειδών θαλάσσιας πανίδας, του ΥΠΕΚΑ. Ειδικότερα η Δρ. Κομνηνού διετέλεσε για 6 έτη Εκπρόσωπος της Ανατολικής Μεσογείου (Ελλάδα, Κύπρος, Λίβανος, Συρία, Αίγυπτος) στην διακρατική Σύμβαση για την Προστασία των Κητωδών στον Β. Ατλαντικό, στην Μαύρη Θάλασσα και στην Μεσόγειο (ACCOBAMS). Επιπλέον είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Τμήματος CITES του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δρούγα Αιμιλία

genika3
Βιολόγος-Γεωλόγος Ωκεανογράφος, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Δ/νση Γεωλογίας-Υδρολογίας. Υπεύθυνη για τη μελέτη και έρευνα των πληθυσμών των κητωδών, την αναγνώριση των ειδών, την επεξεργασία δεδομένων για τα κητώδη από καθημερινές αναφορές για τη συμπλήρωση της Εθνικής Τράπεζας Δεδομένων για τα Κητώδη, τον συντονισμό ομάδων παρακολούθησης κητωδών, την κατάρτιση εθελοντών για τις Περιφερειακές Ομάδες Διάσωσης και την περιβαλλοντική ενημέρωση, τη συγγραφή αναφορών και σχετικού πληροφοριακού υλικού. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την υποστήριξη της λειτουργίας εθνικώς συντονισμένου δικτύου παρακολούθησης των εκβρασμών ειδών θαλάσσιας πανίδας, του ΥΠΕΚΑ.

Οι ανωτέρω επιστήμονες που αποτελούν τον πυρήνα του Ε.Κ.Δ.Π.Κ. «ΑΡΙΩΝΑ», επιπλέον είναι μέλη Διεθνών και Εθνικών Οργανισμών, όπως της Διεθνούς Ιατρικής Εταιρείας Θαλασσίων Ζώων (ΙΑΑΑΜ) (1998), της Αμερικάνικης Εταιρείας Θαλασσίων Θηλαστικών (SMM) (1998), της Ευρωπαϊκής Κητολογικής Εταιρείας (E.C.S) (1998), της Διεθνούς Ένωσης Ωκεανογράφων (Ι.Ο.F), της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φίλων της Γης-ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, του Δικτύου ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον και του Δικτύου Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΔΕΜΟΠΕ).

Ψαραδέλλη Μαριάννα

Marianna
Ερευνητής πεδίου, Βιολόγος, για την μελέτη, παρακολούθηση και προστασία άγριας πανίδας με εξειδίκευση στις πρώτες βοήθειες, διάσωση, δειγματοληψία και νεκροψίες θαλασσίων θηλαστικών. Συντονιστής δράσεων διάσωσης και περίθαλψης κητωδών.

Κυριαζής Ανδρέας
Κτηνίατρος, Σχολής Επιστημών Υγείας, Τμήματος Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ. Συντονιστής της διάσωσης και περίθαλψης κητωδών, εκπαίδευση των κτηνιάτρων. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την υποστήριξη της λειτουργίας εθνικώς συντονισμένου δικτύου παρακολούθησης των εκβρασμών ειδών θαλάσσιας πανίδας, του ΥΠΕΚΑ.
Θώμας Άγγελος
Κτηνίατρος, PhD, Σχολής Επιστημών Υγείας, Τμήματος Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ. Συντονιστής της διάσωσης και περίθαλψης κητωδών, εκπαίδευση των κτηνιάτρων.
Παπαιωάννου Νίκος,
Κτηνίατρος, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Τμήματος Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ. Υπεύθυνος για νεκροψίες σε κητώδη, οργάνωση της Τράπεζας Ιστολογικού και Γενετικού υλικού κητωδών. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την υποστήριξη της λειτουργίας εθνικώς συντονισμένου δικτύου παρακολούθησης των εκβρασμών ειδών θαλάσσιας πανίδας, του ΥΠΕΚΑ.
Παπαδόπουλος Ηλίας
Κτηνίατρος, PhD, Καθηγητής Παρασιτολογίας, Σχολής Επιστημών Υγείας, Τμήματος Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ. Υπεύθυνος για τις παρασιτολογικές εξετάσεις από δείγματα κητωδών
Σωκράτης Περδικάρης
Κτηνίατρος, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής – Δ/νση Υγείας των Ζώων. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την υποστήριξη της λειτουργίας εθνικώς συντονισμένου δικτύου παρακολούθησης των εκβρασμών ειδών θαλάσσιας πανίδας, του ΥΠΕΚΑ. Σύμβουλος σε θέματα νομοθεσίας που αφορούν τα κητώδη.
Κωφίδου Ευαγγελία
Μοριακός Βιολόγος, Σχολής Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και Φοιτήτρια Σχολής Επιστημών Υγείας, Τμήματος Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ., διάσωση και περίθαλψη κητωδών, οργάνωση της Τράπεζας Γενετικού υλικού κητωδών.
Alex Costidis
Θαλάσσιος Βιολόγος, University of Florida; College of Veterinary Medicine, Gainesville, UNC Wilmington, National Marine Fisheries Service, U.S.A, Σύμβουλος σε θέματα ανατομίας, βιολογίας, και συμπεριφοράς κητωδών.
Stremme Donald
Κτηνίατρος, DVM, PhD, Director of AQUAVET® Program of University of Pennsylvania,Adjunct Assistant Professor of Aquatic Medicine at University of Pennsylvania, Adjunct Associate Professor – Microbiology and Immunology – Cornell University College of Veterinary Medicine, USA. Σύμβουλος σε θέματα ιατρικής θαλασσίων θηλαστικών και εκπαίδευση κτηνιάτρων.
Frances Gulland
Κτηνίατρος, DVM, PhD, Senior Scientist at The Marine Mammal Center in Sausalito, California, Member of the Committee of Scientific Advisors to the Marine Mammal Commission, USA. Σύμβουλος σε θέματα ιατρικής θαλασσίων θηλαστικών .
Marty Haulena
Κτηνίατρος DVM, MSc, DACZM, Vancouver Aquarium , Marine Mammal Center, Sausalito, CA, USA. Σύμβουλος σε θέματα ιατρικής θαλασσίων θηλαστικών.
Smith Betsy
Ψυχολόγος – Κοινωνιολόγος, PhD, University of Miami,Florida, USA. Σύμβουλος σε θέματα σχέσης ανθρώπων-κητωδών καθώς και θεραπευτικές εφαρμογές.
Λιώρη Ράννια
Υδροβιολόγος, PhD Τοξικολογίας, Kingston University, UK, Συνυπεύθυνη για την έρευνα και παρακολούθηση κητωδών, την κατάρτιση εθελοντών, και τοξικολογικές αναλύσεις δειγμάτων κητωδών.
Simmons Mark
Biologist, PhD, Whale and Dolphin Conservation Society, UK, Σύμβουλος στην παρακολούθηση κητωδών και συλλογή στοιχείων, καθώς και στη διοργάνωση οικοτουριστικών προγραμμάτων.
Rick O’ Barry
Marine Mammal Expert, Founder and Director of the non-profit organization, Ric O’Barry’s Dolphin Project Inc. USA. Σύμβουλος σε δράσεις διάσωσης κητωδών.
D’ Amico Angela
Βιολόγος-Ωκεανογράφος, PhD, Space and Naval Warfare Systems Center Pacific, SPAWAR – NATO, San Diego, USA, Σύμβουλος στην έρευνα κητωδών και τη βιοακουστική.
Pavan Gianni
Βιολόγος, PhD, Καθηγητής, Centro Interdisciplinare di Bioacustica e Recerche Ambientali, Universita’ di Pavia, Italy, Σύμβουλος στην έρευνα κητωδών και τη βιοακουστική.
Michela Podesta
Βιολόγος-Ταξινόμος, PhD, Museo di Storia Naturale di Milano, Museo di Storia Naturale, Italy. Σύμβουλος στην ταξινόμηση κητωδών και των σκελετικών τους υπολειμμάτων και καταγραφή της Τράπεζας Δεδομένων Κητωδών της Δυτικής Μεσογείου.
Nicola Portunato
Βιολόγος- Ωκεανογράφος, PhD,SACLANT Undersea Research Center – ΝΑΤΟ , La Spezia, Italy. Σύμβουλος στην έρευνα των κητωδών.
Draško Holcer
Βιολόγος, PhD, President and senior researcher of Blue World Institute of Marine Research and Conservation, Mali Lošin, Croatia. Σύμβουλος στην έρευνα κητωδών στην Αδριατική και Ιόνιο.
Gauffman Oz
Υδροβιολόγος, PhD, IMMRAC, Ισραήλ, Σύμβουλος στην έρευνα κητωδών στην Ανατολική Μεσόγειο. (ΙΣΡΑΗΛ).

Οι φίλοι του ΑΡΙΩΝ

Σήμερα, η ενημέρωση, η πρόληψη και η έγκαιρη επέμβαση για την προστασία των κητωδών περνούν ενεργητικά στον αγώνα που πρέπει να κάνουμε όχι μόνο εμείς ως ειδικοί, αλλά και το μεγάλο κοινό. Σήμερα, όλοι μας πρέπει να βρισκόμαστε σε συνεχή εγρήγορση, ή να συμμετέχουμε στην πληροφόρηση και την σωστή προτροπή για την αειφόρο ανάπτυξη και ένα βιώσιμο περιβάλλον.

Μέλη

Γίνε κι εσύ μέλος της ομάδας του ΑΡΙΩΝ. Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στα 30 ευρώ. Συμπλήρωσε την φόρμα εδώ.
Τα μέλη του ΑΡΙΩΝ έχουν προτεραιότητα στα εθελοντικά προγράμματα, συμμετέχουν δωρεάν στα σεμινάρια ενημέρωσης και έχουν έκπτωση 75% στην συμμετοχή στα σεμινάρια διάσωσης και περίθαλψης. Επίσης όσοι επιθυμούν έχουν ενεργή συμμετοχή ανάλογα με την διαθεσιμότητά τους και την περιοχή στις δράσεις ενημέρωσης και διάσωσης

Εθελοντές

• Αν είναι κάτοικοι επαρχίας, λειτουργούν ως «ανταποκριτές» του ΑΡΙΩΝ σε περιπτώσεις αναφοράς περιστατικού.
• Στελεχώνουν τα περίπτερα του ΑΡΙΩΝ σε εκδηλώσεις που οργανώνει ή συμμετέχει ο φορέας.
• Συμμετέχουν εφόσον έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση σε δράσεις πεδίου (Διάσωση, Περίθαλψη, Νεκροψία).

Χορηγοί

Οι ανάγκες του ΑΡΙΩΝ ώστε να επιτελέσει το δύσκολο έργο του είναι μεγάλες τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε πόρους.
Αν έχετε διάθεση να βοηθήσετε και να υποστηρίξετε το έργο του ΑΡΙΩΝ είτε με εθελοντική εργασία είτε με οποιαδήποτε συμβολή σε υλικοτεχνική υποδομή είτε υπό μορφή χρηματικής βοήθειας, επικοινωνήστε μαζί μας: arion@arion.org.gr.
Petline

Άλλες Οργανώσεις

MOm: Η εταιρεία για την Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας. Η ΜΟm λειτουργεί το Δίκτυο Διάσωσης και Συλλογής Πληροφοριών για την Μεσογειακή φώκια. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του προκύπτουν περιστατικά διάσωσης, περίθαλψης αλλά και νεκροψιών σε πολλά από τα οποία συμμετέχει ενεργά το Δίκτυο Εθελοντών Κτηνιάτρων του Αρίων, για την άμεση παρέμβαση και διάσωση, την διεξαγωγή νεκροψιών και την συλλογή δειγμάτων. Τέλος η Δρ Αναστασία Κομνηνού είναι εδώ και 20 χρόνια υπεύθυνη κτηνίατρος για την περίθαλψη ατόμων μεσογειακής φώκιας καθώς και την διεξαγωγή νεκροψιών.
Anima: Σύλλογος Προστασίας και περίθαλψης άγριας ζωής.
Αρχέλων: Σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας
Κτηνιατρική Σχολή Αριστοτέλειου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:
ΕΛΚΕΘΕ: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών:
Ελληνική ομάδα διάσωσης:

Ο Μύθος του ΑΡΙΩΝ

Η παρουσία των κητωδών δηλαδή των δελφινιών και φαλαινών, είναι άρρηκτα δεμένη με την Ελληνική μυθολογία, πάνω από 4000 χρόνια πριν και μέχρι σήμερα.

Από την αρχαιότητα τα κητώδη αποτελούσαν αντικείμενο θαυμασμού και υμνούνταν για το κάλος και τα προσόντα τους. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, τα δελφίνια δημιουργήθηκαν από το θεό Διόνυσο, ο οποίος γυρνώντας από τη Νάξο πιάστηκε αιχμάλωτος από Τυρρήνιους πειρατές. Όταν οι ναύτες αποφάσισαν να τον πουλήσουν ως σκλάβο στα παζάρια της Ανατολής, εκείνος, χρησιμοποιώντας της θεϊκές του δυνάμεις, μετέτρεψε τα κουπιά σε φίδια, άφησε κληματαριές να φυτρώσουν στο κατάρτι, κρασί ξεχείλισε από τα αμπάρια, ενώ μια εκκωφαντική εκστατική μουσική ακουγόταν χωρίς προέλευση. Στους ναύτες προκλήθηκε έντονη σύγχυση, η οποία γιγάντωσε, όταν είδαν τον κυβερνήτη τους να μετατρέπεται σε λιοντάρι, τρομοκρατώντας και οδηγώντας τους να πηδήξουν από το πλοίο στη θάλασσα. Ο θεός έσωσε μόνο όσους μετανόησαν για την πράξη τους, μεταμορφώνοντας τους σε δελφίνια. Έκτοτε τα ζώα αυτά μετέφεραν το θεό του κρασιού από τον κάτω κόσμο κάθε χρόνο την περίοδο της σοδειάς.

istorikaimg5istorikaimg1

Οι αρχαίοι έλληνες έδιναν μαγικές ιδιότητες στα δελφίνια πιστεύοντας ότι συνδέουν τον ανθρώπινο με το θεϊκό κόσμο. Ο θεός Ποσειδώνας, η θεά Αμφιτρίτη, οι κόρες του οι Νηρηίδες, πλαισιώνονταν από δελφίνια.

istorikaimg3istorikaimg4
Σύμφωνα με τον Όμηρο ο Οδυσσέας φορούσε φυλαχτά με παραστάσεις δελφινιών, ενώ και η ασπίδα του είχε ως κεντρικό μοτίβο το δελφίνι. Οι πράξεις αυτές τιμούσαν το ζώο που είχε σώσει τη ζωή του γιου του ήρωα, Τηλέμαχου, σε νεαρή ηλικία όταν κινδύνεψε να πνιγεί.

istorikaimg6

Σημαντική είναι και η παρουσία τους στο πιο ιερό σημείο και το κέντρο του αρχαίου κόσμου, τους Δελφούς. Σύμφωνα με τον «Ύμνο στον Απόλλωνα» του Ομήρου, ο επικός ποιητής περιγράφει πως ο θεός του φωτός αφού γύρισε όλη σχεδόν την Ελλάδα αναζητώντας το καταλληλότερο σημείο για το ναό του, διάλεξε τελικά μια μοναχική σπηλιά στους πρόποδες του Παρνασσού. Το σημείο όμως αυτό ανήκε στις ιέρειες της θεάς Γαίας και το φύλαγε ο δράκος Πύθωνας. Ο θεός , αφού νίκησε σε μάχη το δράκο, πήρε τη μορφή ενός κοπαδιού δελφινιών και οδήγησε ένα χαμένο πλοίο από την Κρήτη στον Κορινθιακό κόλπο σε μικρή απόσταση από τον Παρνασσό. Οι ναύτες έκπληκτοι από τη συνδρομή των δελφινιών στη διάσωση τους, ορκίστηκαν να υπηρετούν το ναό του Απόλλωνα και τον μετονόμασαν σε Δελφούς προς τιμή της μορφής που πήρε ο θεός.

istorikaimg10

Πολύ γνωστός είναι και ο μύθος του Αρίωνα, του λυρωδού από τη Μήθυμνα της Λέσβου. Σύμφωνα με τον «πατέρα της ιστορίας» Ηρόδοτο, ο Αρίων δούλευε στην αυλή του βασιλιά της Κορίνθου, Περίανδρου. Διάσημος για τη μουσική του σε όλη τη Μεσόγειο, έκανε ταξίδια όπου έντυνε με τις μελωδίες του τοπικές εορτές και εκδηλώσεις ευγενών. Κατά την επιστροφή του στην Κόρινθο έπειτα από ένα επικερδές ταξίδι στην Ιταλία, το πλήρωμα στράφηκε εναντίον του με σκοπό να τον ληστέψει. Σαν τελευταία επιθυμία ζήτησε να παίξει για τελευταία φορά τη λύρα του. Καθώς ολοκλήρωσε τον πένθιμο σκοπό του έπεσε στη θάλασσα, αλλά τη ζωή του έσωσε ένα κοπάδι δελφινιών που είχε μαγευτεί από τη μουσική του και τον μετέφερε στην ακτή.

Η πρώτη αναφορά για τη βιολογία του δελφινιού γίνεται το 350 π.Χ. από τον Αριστοτέλη, στο έργο του «ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΑ ΖΩΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ», όπου με εξαιρετική για την εποχή ακρίβεια περιγράφει το δελφίνι ως θηλαστικό ζώο, το οποίο αναπνέει αέρα μέσω του φυσητήρα του και παρουσιάζει έντονη κοινωνική οργάνωση.

Οι αρχαίοι ‘Έλληνες πίστευαν ότι τα δελφίνια ήταν κάποτε άνθρωποι και διατηρούν κάποια από τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά τους, και για το λόγο αυτό πίστευαν ότι σκοτώνοντας ένα δελφίνι διέπραττες έγκλημα. Οι γείτονες Θράκες εμπορεύονταν το δέρμα, το λίπος και τα δόντια των δελφινιών, κάτι που στην Ελλάδα τιμωρούνταν με βαριές ποινές. Ο Μέγας Αλέξανδρος όταν κατέκτησε τη Βαβυλώνα, όρισε αρχιερέα του Ποσειδώνα στην πόλη, τον Διονύσιο από την Ιασώ της Μιλήτου, ο οποίος είχε στενές επαφές και λέγονταν ότι επικοινωνούσε με τα δελφίνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η λέξη «δέλφυς» στα αρχαία ελληνικά μεταφράζεται ως μήτρα, που συνδέεται ετυμολογικά με τους Δελφούς, που θεωρούνταν ο «ομφαλός της Γης».

Τόσο έντονη ήταν η εκτίμηση για τα ζώα αυτά, που οι αρχαίοι αστρονόμοι τους χάρισαν μια θέση στον υπέργειο κόσμο δίνοντας το όνομα τους στον αστερισμό «Δελφίνους», που διακρίνεται στον ουράνιο θόλο από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο.

Τα δελφίνια έχουν εμπνεύσει πολλούς καλλιτέχνες από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, που έχουν προσθέσει τη μορφή τους σε πολλά τους έργα. Παρουσιάζονται συχνά σε παραστάσεις αγγείων και άλλων ειδών καθημερινής χρήσης.

istorikaimg13istorikaimg11

Τον μεσαίωνα τα δελφίνια και οι μεγαλόσωμες φάλαινες παρουσιάζονταν ως τέρατα της θάλασσας με διάφορες ανάμικτες μορφές ζώων της ξηράς και της θάλασσας.

istorikaimg7istorikaimg8


Επικοινωνία

Share This